Akademik Araştırmalar

Hatadan yoksun verinin elde edilmesi; literatür taraması, ölçülmek istenilenin belirlenmesi, soru formunun hazırlanması, veri elde etme yönteminin belirlenmesi, veri ölçüm biçimi, değişkenlerin türü, karşılaştırma grupları, hedef kitlenin belirlenmesi, örneklemin belirlenmesi, veri kalite kontrolü, verilerin temizlenmesi ve doğrulanması, amaca uygun istatistiksel yöntemin seçimi gibi birçok faktöre bağlıdır.

EfG Araştırma olarak; başta Pamukkale Üniversitesi olmak üzere birçok üniversiteden akademisyenlere ve araştırma görevlilerine araştırma çözümleri sunuyoruz. Başvuracağınız Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ve/veya Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) projesi kapsamında ihtiyaç duyabileceğiniz araştırma çözümlerinin tamamını hizmet alımı yaparak temin edebilirsiniz.

Araştırma tasarımı, örneklemin belirlenmesi, pilot çalışma, modelin test edilmesi, anketlerin hedef kitle ile uygulanması, veri kontrolü, veri girişi ve analiz dâhil olmak üzere tüm araştırma süreçlerinde çözümler üretiyoruz. Siz de araştırma projeleriniz için bizden destek alabilirsiniz.

EfG Araştırma | Akademik Araştırmalar

Akademik Araştırmalar için tıklayınız.