Anket Hazırlama / Araştırma Tasarımı Eğitimi

Bu eğitim ile; bir anketin tasarlanması, hazırlanması, uygulama yönteminin belirlenmesi, etkin bir şekilde uygulanması gibi süreçleri uygulamalı olarak görebilir, temel istatistik analiz tekniklerinin nasıl gerçekleştirildiğini deneyimleyerek öğrenebilirsiniz.

Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler katılabilir?

 • Akademisyenler, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri
 • Doktora, yüksek lisans ve ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencileri
 • İş süreçlerinde istatistiksel raporlar hazırlayan kamu kurumu, özel sektör ve STK çalışanları
 • Ar-Ge, Ölçme Değerlendirme, Planlama, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları birim çalışanları
 • Proje yöneticileri, proje uzmanları, danışmanlar, strateji, planlama profesyonelleri
 • Sağlık sektörü çalışanları (doktorlar, hastane yöneticileri, hemşireler)
 • Sigortacılar, enerji sektörü çalışanları, özel okul/eğitim kuruluşu çalışanları


Eğitim Süresi: 2 gün

Eğitim İçeriği:

1- Amacın ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi
2- Literatür Taraması, Mevcut Uygulamaların İncelenmesi
3- Ölçümlenecek Değişkenlerin Belirlenmesi
4- Soru Formunun Hazırlanması
5- Veri Toplama Yönteminin Seçimi
7- Örnekleme Tasarımının Hazırlanması
8- Soru Formunun ve Veri Toplama Yönteminin Test Edilmesi
9- Alan Uygulaması
10- Kalite, Denetim
11- Veri Analizi
12- Tahminlerin Üretilmesi
13- Raporlama

Önemli Noktalar:

 • Eğitimlerimiz Pamukkale Üniversitesi Teknokent eğitim salonunda verilmektedir.
 • Katılımcılar kişisel bilgisayarlarını kendileri sağlayacaklardır.
 • Katılımcıların bilgisayarlarına IBM SPSS yazılımı demo sürümü yüklenecektir.
 • Her eğitim için katılımcı sayısı maksimum 20 kişidir.
 • Kesin kayıt için eğitim tarihinden en az 1 hafta öncesinde ödeme yapılmalıdır.
 • Tarafımızdan iptal edilen eğitimlerde ödemeler katılımcıya iade edilecektir.
 • Katılım iptali, eğitim tarihinden en az 1 hafta öncesinde yapılmalıdır.
 • En az 1 hafta önce yapılmayan iptallerde katılımcı ileri tarihli eğitime yönlendirilecektir.

Özel grup eğitimleri ve ihtiyaca özel eğitimler tasarlanabilmekte ve planlanabilmektedir.

Eğitim içeriklerini öğrenmek ve kayıt olmak için lütfen Eğitim Talep Formu'nu doldurunuz.