Araştırma Talebi

Toplumun son yıllarda geçirdiği önemli değişim, yakından izlenmesi gereken yeni bir resmi ortaya koyuyor. Kalıplar değişti, beklentiler arttı ve çeşitlendi. 

İster ürünlerinizi/hizmetlerinizi müşterilere sunan bir işletmenin yöneticisi olun, ister bir belediye başkanı adayı olun, ister bir akademisyen olun; toplumdaki bu hızlı değişimin yaşam ve hizmet beklentilerine yansımalarını geniş bir açıdan, bütünsel bir bakışla yakından izlemelisiniz.

EfG Araştırma olarak; bireylerin yaşam tarzına, düşüncelerine, eğilimlerine ve beklentilerine ilişkin yeni içgörüler keşfetmenize ve "büyük resmi" görebilmenize yardımcı olacak araştırma modelleri tasarlıyoruz. Yaptığımız araştırmalarla; günümüzde nasıl bir toplumda yaşadığımızın detaylarını tespit ederken, gelecekte nasıl bir toplumda yaşayacağımıza dair ipuçlarını ortaya çıkarıyoruz.

20 yılı aşan araştırma sektörü deneyimimiz, ülke genelinde (kent-kır) saha organizasyonu kurabilme kapasitemiz ve araştırma uzmanı, sosyolog, istatistik uzmanı, analist, kontrolör, süpervizörler, anketörlerden kurulu ekibimizle geçerli ve güvenilir araştırmalar gerçekleştiriyoruz.

Araştırma Talep Formu için tıklayınız.