İstatistik Çözümleri

Araştırmalar; tasarım, saha uygulama, veri kalite kontrolü, veri girişi, analiz ve raporlama gibi birbirine bağlı süreçlerden oluşur ve her süreç araştırmanın kalitesini belirlemede eşdeğer ölçüde etkilidir.

Hatadan yoksun verinin elde edilmesi; literatür taraması, ölçülmek istenilenin belirlenmesi, soru formunun hazırlanması, veri elde etme yönteminin belirlenmesi, veri ölçüm biçimi, değişkenlerin türü, karşılaştırma grupları, hedef kitlenin belirlenmesi, örneklemin belirlenmesi, veri kalite kontrolü, verilerin temizlenmesi ve doğrulanması, amaca uygun istatistiksel yöntemin seçimi gibi bir çok faktöre bağlıdır.

EfG Araştırma; araştırmanızın tasarım sürecinden raporlama sürecine kadar tüm süreçlerde uygun yöntemlere karar verilmesinde ve belirlenen yöntemlerin uygulama süreçlerinde çözüm üretir.

EfG Araştırma | İstatistik Çözümleri

İstatistik ve Analiz Çözümleri

 • Araştırma ve Anket Formu Tasarımı
 • Ölçek Belirleme / Geliştirme
 • Örneklem Belirleme
 • Anket Uygulama
 • Anket Kontrolü
 • Veri Temizleme / Doğrulama / Giriş
 • Güvenilirlik Analizi
 • Temel İstatistiksel Analizler
 • İleri İstatistiksel Analizler
 • Veri Madenciliği
 • Araştırma Tasarımı Eğitimi
 • İstatistiki Analiz (SPSS) Eğitimi


İstatistik ve Analiz Çözümlerimizden Örnekler