EfG Hakkında

Toplumun son yıllarda geçirdiği önemli değişim, yakından izlenmesi gereken yeni bir resmi ortaya koyuyor. Beklentiler arttı, çeşitlendi ve kalıplar değişti. Bu değişimin hizmet beklentilerine yansımalarını geniş bir açıdan, bütünsel bir bakışla yakından izlemek, yönetim ve iletişim profesyonelleri için her zamankinden daha önemli ve kritik.

EfG Araştırma olarak; bireylerin yaşam tarzına, düşüncelerine, eğilimlerine ve beklentilerine ilişkin yeni iç görüler keşfedecek ve karar alıcıların "büyük resmi" görebilmesine yardımcı olacak araştırma modelleri tasarlıyoruz.

20 yılı aşan araştırma sektörü deneyimi, ülke genelinde (kent-kır) saha organizasyonu kurabilme ve araştırma uzmanı, sosyolog, istatistik uzmanı, analist, kontrolör, süpervizörler, anketörlerden kurulu ekibimizle geçerli ve güvenilir araştırmalar gerçekleştiriyoruz.