EfG | OPTIMA

Toplumumuz son yıllarda çok hızlı değişti ve değişmeye devam ediyor. Müşterilerin davranış kalıpları değişti, beklentileri arttı, ihtiyaçları çeşitlendi. Bu değişimin; müşteri beklentilerine yansımalarını geniş bir açıdan, bütünsel bir bakışla yakından izlemek işletmeniz için her zamankinden daha önemli ve kritik

Tüketici araştırmalarına göre:

  • Yeni müşteri kazanmak, mevcut müşteriyi korumaktan çok daha pahalı.
  • Memnun müşteri, biraz daha pahalı olsa bile markasını değiştirmiyor.
  • Memnun müşteri, ürünü/hizmeti daha sık/fazla kullanma eğiliminde.
  • Memnun müşteri, deneyimlerini paylaşarak yeni müşteri kazandırıyor.

EfG Araştırma olarak; müşterilerinizle (sizin adınıza) görüşerek, satış ve hizmet noktalarınızdaki müşteri deneyimlerini ölçmek ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyen faktörleri anlamak için yeni nesil bir müşteri memnuniyeti ölçümü geliştirdik:

EfG | OPTIMA Müşteri Memnuniyeti Araştırması

EfG Araştırma | OPTIMA Müşteri Memnuniyeti