Fuar Araştırması

Fuar Katılımcı & Ziyaretçi Memnuniyeti

Fuar organizasyonu alanında faaliyet gösteren müşterimiz için;
katılımcıların / ziyaretçilerin fuar memnuniyetlerini ve beklentilerini araştırdık.

PROBLEM
Fuar ziyaretçilerinin genel profili? Fuara hangi amaçlarla katılıyorlar? Fuardan nasıl haberdar oluyorlar?
Katılımcılar organizasyondan ve ziyaretçi profilinden memnun mu? Hedef kitleye ulaşabiliyorlar mı?

ÇÖZÜM
- Ziyaretçiler, demografik yapılarına göre alt kategorilere ayrıldı.
- Ziyaret günü, saati ve fuar bölümlerine göre örneklem belirlendi.
- Ziyaretçilerle ve katılımcılarla memnuniyet anketi gerçekleştirildi.

SONUÇ
- Fuar ziyaretçi profili tespit edildi ve fuar memnuniyeti ölçümlendi.
- Katılımcıların, ziyaretçi sayısı ve profil memnuniyeti ölçümlendi.
- Fuar memnuniyetini ve verimliliğini artırma stratejileri belirlendi.

EfG Araştırma | Örnek Proje - Fuar Katılımcı & Ziyaretçi Araştırması