Gizli Müşteri

Gizli Müşteri Araştırması

Gizli Müşteri Yeme-İçme sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için;
işletme koşullarını ve personel yapısını gizli müşteri araştırması ile gözlemledik.

PROBLEM
İşletme şubelerinin; fiziki koşullar, ürün kalitesi ve hizmet sunumu açısından işletme standartlarına uygunluğu?
Personellerin işletme standartlarına sadakati ve satış motivasyon düzeyleri?

ÇÖZÜM
- Fiziki koşullar ve personel davranışları standartları oluşturuldu.
- Şube ziyareti ve paket servis için gözlem sayıları belirlendi.
- Tüm şubeler, farklı gün ve saatlerde gizli müşterilerce ziyaret edildi.

SONUÇ
- Ürün, hizmet ve personel davranışları şube bazlı değerlendirildi.
- Güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken yönler ortaya çıkarıldı.
- Müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırma yol haritası hazırlandı.

 EfG Araştırma | Örnek Proje - Gizli Müşteri