Hedefler & İlkeler

Hedeflerimiz

  • Bilimsel ilkelere daima bağlı kalarak, geçerli ve güvenilir araştırmalar gerçekleştirmek.
  • Karar alıcıların, doğru kararlar almalarını ve doğru adımlar atmalarını sağlayacak güncel veriyi elde etmek.
  • Müşterilerimizin optimum maliyet ile maksimum fayda elde etmeleri için gerekli yapılanmayı gerçekleştirmek.

İlkelerimiz

  • Çalışmaların her aşamasında bilimsel ilkelere bağlı kalırız.
  • İnsan sağlığına ve kamu yararına zarar veren ürünlere/hizmetlere yönelik araştırmalar gerçekleştirmeyiz.
  • Yürütülen projeler ve müşterilerle ilgili belge ve bilgileri izinsiz olarak kullanmayız.
  • Verileri başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayız. Çalışmalarımızda gizlilik ilkesi esastır.
  • Denetim ve kontrol mekanizmaları ile çalışmanın amacına ulaşması için gayret ederiz.