Kalite Politikası

Amacımız iş ortaklarımıza salt bilgi sağlamak değil; elde edilen bilgiyi doğru yorumlayarak yeni bakış açıları kazandırmak ve iş ortaklarımızın bir sonraki adımlarını daha sağlam atmaları için gerekli zemini hazırlamaktır. Tüm çalışmalarımız “ЄfG Araştırma İlkeleri” çerçevesinde gerçekleştirilir.

Tek İşimiz Araştırma..
ЄfG olarak, araştırma sektörü dışında herhangi bir sektörde faaliyette bulunmuyoruz. Dönemsel ya da konjonktürel olarak araştırma işiyle iştigal eden bir firma değil, sadece araştırmaya odaklanmış bir firmayız. Bu sayede, sektördeki tüm değişimleri ve gelişmeleri birebir takip edebilme ve sistemimize entegre edebilme fırsatı bulabiliyor, sürekli güncel ve geçerli hizmet sunabiliyoruz.

Şeffaflık..
EfG; gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının tüm aşamalarında, müşterilerine karşı şeffaf bir tutum içerisinde.. Müşterilerimiz; çalışmanın tüm aşamalarında çalışmayı gözlemleyebilir; tasarım, uygulama, kalite kontrol ve veri analizi süreçlerine katılabilirler.

Hız..
Araştırma çalışmalarında önemli konuların başında saha uygulama çalışmasının hızlılığı gelir. Gündemin değişmesi, tüketici beklentilerinin farklılaşması, manipüle edilme gibi risklerle karşı karşıya kalabilir. Söz konusu riskler nedeniyle, saha uygulama çalışmalarını, yüksek sayıda personelle ve olabilecek en kısa sürede tamamlıyoruz.

Metodoloji..
Araştırma projelerimizde yer alan tüm personel; araştırmanın genel yapısı, gizlilik, etik kurallar, yasal mevzuat, iş akış süreci, veri kalitesinin önemi, iletişim kurma teknikleri, örneklem, kota, geçerli anket ve kalite kontrol süreci gibi konularla ilgili eğitimleri alarak iş süreçlerinde yer alırlar.

Gizlilik..
EfG; araştırma uygulamasının her aşamasında bilimsel ilkealere bağlı kalır. Yürüttüğümüz projeler ve müşterilerimizle ilgili belge ve bilgileri izinsiz olarak kullanmayız. Verileri başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayız. Yaptığımız tüm çalışmalarda gizlilik ilkesi esastır. Deneklere ilişkin; isim, iletişim bilgileri vb. bilgiler, denek rızası alınmadan kesinlikle araştırma müşterisi ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayız.

Güvenilirlik..
ЄfG; bilimsel ilkelere daima bağlı kalarak, geçerli ve güvenilir araştırmalar gerçekleştirmek üzere yapılanmıştır. Tüm araştırma çalışmalarımızı, ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştiririz. Uyguladığımız denetim ve kontrol mekanizmaları ile araştırma sonucunda mükemmele en yakın verileri elde etmeyi hedefleriz.

Ekonomik..
ЄfG olarak; gelişmiş, etkin ve hızlı araştırma çözümlerini müşterilerimize en uygun maliyetlerle sunmayı ilke edindik. Maliyet tablolarımızda gizli harcama kalemleri bulunmaz, yapılan tüm harcamaları net ve açık olarak belirtiriz. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak; üçüncü parti firmalardan satın alınması zorunlu tüm hizmetleri, gerekli piyasa araştırmaları sonrasında ve optimum maliyet mantığı ile gerçekleştiririz.