Rakip İzleme

Rakip İzleme Araştırması

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren Özel Okul Zinciri müşterimiz için;
rakip okul yapılarını ve pazarlama süreçlerini gizli müşteriler ile gözlemledik.

PROBLEM
Rakip okullar nasıl bir eğitim sistemli uyguluyorlar? Sınıf mevcutları, doluluk oranları ne durumda?
Öğrencilere neler sunuyorlar? Hangi özelliklerini öne çıkarıyorlar? Sosyal ve kültürel olanakları neler?

ÇÖZÜM
- Rakip okul izleme araştırması konsepti oluşturuldu.
- Ziyaret senaryoları hazırlandı ve ziyaret takvimi belirlendi.
- Rakip okullar, okul çağı çocuğu olan gizli müşterilerce ziyaret edildi.

SONUÇ
- Rakip okullarla ilgili bilgiler derlendi ve okullar segmente edildi.
- Öne çıkanlar, yenilikler ve veli beklenti trendleri ortaya çıkarıldı.
- Pazarlama ve lansman süreçleri raporu oluşturuldu.

EfG Araştırma | Örnek Proje - Rakip İzleme