SPSS Eğitimi

Uygulamalı SPSS İstatistik Analiz Eğitimi ile; istatistik okur yazarlığı ve istatistik alanındaki modern teknikler hakkındaki bilgilerinizi en üst seviyeye taşıyabilir; görev alacağınız projelerde, hazırlayacağınız fizibilite, araştırma ve analiz çalışmalarında istatistiği daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

EfG Araştırma | SPSS Eğitim İçerik

Kimler katılabilir?

  • Akademisyenler, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri
  • Doktora, yüksek lisans ve ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencileri
  • İş süreçlerinde istatistiksel raporlar hazırlayan kamu kurumu, özel sektör ve STK çalışanları
  • Ar-Ge, Ölçme Değerlendirme, Planlama, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları birim çalışanları
  • Proje yöneticileri, proje uzmanları, danışmanlar, strateji, planlama profesyonelleri
  • Sağlık sektörü çalışanları (doktorlar, hastane yöneticileri, hemşireler)
  • Sigortacılar, enerji sektörü çalışanları, okul/eğitim kurumu çalışanları

EfG Araştırma | SPSS Eğitim Kayıt

 EfG Araştırma | Uygulamalı SPSS İstatistik Analiz Eğitimi