Üye Memnuniyeti

Üye Memnuniyeti

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu müşterimiz için;
kuruluşa üye firma temsilcileri ile üye memnuniyeti araştırması gerçekleştirdik. 

PROBLEM 
Üye firmaların çeşitli kriterler bazında genel profili?
Üyelerin meslek kuruluşu hakkındaki algıları?
Firmaların; üye olunan kuruluştan ve kuruluşun faaliyetlerinden memnuniyetleri, beklentileri?

ÇÖZÜM 
- Üyeler sektörlerine ve ölçeklerine göre alt kategorilere ayrıldı.
- Her kategoriden üye yapısını temsil edebilecek örneklem seçildi.
- Belirlenen firmalar ile üye memnuniyeti anketi gerçekleştirildi.

SONUÇ 
- Üyeler; üretim, satış, karlılık, yatırım, istihdam açısından incelendi.
- Üyelerin STK’dan ve kamu kurumlarından beklentileri tespit edildi.
- Üye memnuniyeti ve genel değerlendirme raporu oluşturuldu.

  EfG Araştırma | Örnek Proje - Üye Memnuniyeti