Uygulamalı SPSS İstatistik Analiz Eğitimi

Bu eğitim ile; istatistik okur yazarlığı ve istatistik alanındaki modern teknikler hakkındaki bilgilerinizi en üst seviyeye taşıyabilir; görev alacağınız projelerde, hazırlayacağınız fizibilite, araştırma ve analiz çalışmalarında istatistiği daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Eğitim İçeriği:

1- IBM SPSS Statistics’e Giriş
2- Verinin Tanımlanması, Girilmesi ve Düzenlenmesi
3- Verinin Okunması
4- Temel İstatistiksel Kavramlar
5- Verilerin Hazırlanması
6- Dağılım Tiplerinin Kontrol Edilmesi
7- Sürekli Değişkenlerin Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması (Parametrik ve Non-Parametrik Testler)
8- Kategorik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
9- Sürekli Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EfG Araştırma | SPSS Eğitim İçerik

Kimler katılabilir?

 • Akademisyenler, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri
 • Doktora, yüksek lisans ve ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencileri
 • İş süreçlerinde istatistiksel raporlar hazırlayan kamu kurumu, özel sektör ve STK çalışanları
 • Ar-Ge, Ölçme Değerlendirme, Planlama, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları birim çalışanları
 • Proje yöneticileri, proje uzmanları, danışmanlar, strateji, planlama profesyonelleri
 • Sağlık sektörü çalışanları (doktorlar, hastane yöneticileri, hemşireler)
 • Enerji sektörü çalışanları, Okul/Eğitim Kurumu çalışanları


Eğitim Süresi:
2 gün

# Eğitim kapsamında anlatılan konular IBM SPSS Statistics kullanılarak uygulamalı olarak anlatılacaktır.
# Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
# 3 kişi ve üzeri katılımcılara uygulanacak indirim için iletişime geçiniz.

EfG Araştırma | SPSS Eğitim Kayıt

Önemli Noktalar:

 • Eğitimlerimiz Pamukkale Teknokent eğitim salonunda verilmektedir.
 • Katılımcılar kişisel bilgisayarlarını kendileri sağlayacaklardır.
 • Katılımcıların bilgisayarlarına IBM SPSS yazılımı demo sürümü yüklenecektir.
 • Her eğitim için katılımcı sayısı maksimum 20 kişidir.
 • Kesin kayıt için eğitim tarihinden en az 3 iş günü öncesinde ödeme yapılmalıdır.
 • Tarafımızdan iptal edilen eğitimlerde ödemeler katılımcıya iade edilecektir.
 • Katılım iptali, eğitim tarihinden en az 3 iş günü öncesinde yapılmalıdır.
 • 3 iş günü öncesinde yapılmayan iptallerde katılımcı ileri tarihli eğitime yönlendirilecektir.

* Özel grup eğitimleri ve ihtiyaca özel eğitimler tasarlanabilmekte ve planlanabilmektedir.

Eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen Eğitim Talep Formu'nu doldurunuz.

Uygulamalı SPSS İstatistik Analiz Eğitimi 10-11 Aralık 2016EfG Araştırma | Uygulamalı SPSS İstatistik Analiz Eğitimi 10-11 Aralık 2016